bosnia flag
germany flag
france flag
netherlands flag
sweden flag
luxembourg flag

Andrijevica

27. januar 2021 / 14. džumade-l-uhra 1442

21:27:35

Sabahprije 16 sati05:22
Izlazak Suncaprije 14 sati07:01
Podneprije 9 sati11:58
Ikindijaprije 7 sati14:26
Akšamprije 5 sati16:53
Jacijaprije 3 sata18:21