bosnia flag
germany flag
france flag
netherlands flag
sweden flag
luxembourg flag

Brandenburg

18. januar 2021 / 5. džumade-l-uhra 1442

22:01:44

Sabahprije 16 sati06:19
Izlazak Suncaprije 14 sati08:08
Podneprije 10 sati12:22
Ikindijaprije 8 sati14:11
Akšamprije 5 sati16:32
Jacijaprije 4 sata18:15