bosnia flag
germany flag
france flag
netherlands flag
sweden flag
luxembourg flag

Gračanica

27. januar 2021 / 14. džumade-l-uhra 1442

21:26:05

Sabahprije 16 sati05:27
Izlazak Suncaprije 14 sati07:06
Podneprije 9 sati12:00
Ikindijaprije 7 sati14:26
Akšamprije 5 sati16:53
Jacijaprije 3 sata18:21