bosnia flag
germany flag
france flag
netherlands flag
sweden flag
luxembourg flag

Heilbronn

17. januar 2021 / 4. džumade-l-uhra 1442

15:53:58

Sabahprije 10 sati06:13
Izlazak Suncaprije 8 sati08:07
Podneprije 3 sata12:44
Ikindijaprije jednog sata14:41
Akšamza jednog sata17:01
Jacijaza 3 sata18:31