bosnia flag
germany flag
france flag
netherlands flag
sweden flag
luxembourg flag

Luxembourg

21. oktobar 2021 / 15. rebi'u-l-evvel 1443

01:28:57

Sabah06:51
Izlazak Sunca08:06
Podne13:20
Ikindija16:02
Akšam18:34
Jacija19:49