bosnia flag
germany flag
france flag
netherlands flag
sweden flag
luxembourg flag

Nova Varoš

17. januar 2021 / 4. džumade-l-uhra 1442

15:48:43

Sabahprije 10 sati05:25
Izlazak Suncaprije 9 sati07:07
Podneprije 4 sata11:52
Ikindijaprije 2 sata14:10
Akšamza jednog sata16:37
Jacijaza 2 sata18:06