bosnia flag
germany flag
france flag
netherlands flag
sweden flag
luxembourg flag

Oslo

18. januar 2021 / 5. džumade-l-uhra 1442

21:23:00

Sabahprije 16 sati05:40
Izlazak Suncaprije 14 sati07:25
Podneprije 9 sati12:08
Ikindijaprije 7 sati14:24
Akšamprije 5 sati16:50
Jacijaprije 3 sata18:20