bosnia flag
germany flag
france flag
netherlands flag
sweden flag
luxembourg flag

Sarajevo

20. januar 2021 / 7. džumade-l-uhra 1442

11:11:50

Sabahprije 6 sati05:29
Izlazak Suncaprije 4 sata07:09
Podneza jednog sata11:58
Ikindijaza 3 sata14:20
Akšamza 6 sati16:46
Jacijaza 7 sati18:15