bosnia flag
germany flag
france flag
netherlands flag
sweden flag
luxembourg flag

Villach

26. januar 2021 / 13. džumade-l-uhra 1442

15:34:46

Sabahprije 10 sati05:50
Izlazak Suncaprije 8 sati07:29
Podneprije 3 sata12:22
Ikindijaprije jednog sata14:40
Akšamza 2 sata17:05
Jacijaza 3 sata18:25