bosnia flag
germany flag
france flag
netherlands flag
sweden flag
luxembourg flag

Wuppertal

17. januar 2021 / 4. džumade-l-uhra 1442

16:03:12

Sabahprije 10 sati06:26
Izlazak Suncaprije 8 sati08:25
Podneprije 3 sata12:52
Ikindijaprije jednog sata14:44
Akšamza jednog sata17:06
Jacijaza 3 sata18:36