bosnia flag
germany flag
france flag
netherlands flag
sweden flag
luxembourg flag

Zadar

26. januar 2021 / 13. džumade-l-uhra 1442

15:44:24

Sabahprije 10 sati05:34
Izlazak Suncaprije 8 sati07:17
Podneprije 4 sata12:09
Ikindijaprije jednog sata14:31
Akšamza jednog sata16:57
Jacijaza 3 sata18:30